หน้าหลัก ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
readme_end_propose

 

ใบขอจบการศึกษา และใบขอโอนค่าประกันของเสียหาย

 

ภาพที่ 1 ล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชี nontri

 

ภาพที่ 2 คลิกเมนูยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

 

 

 

ภาพที่ 3  จะปรากฎ pop up ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้หลังจบการศึกษา

 

 

ภาพที่ 4 เมื่อกด Save จะมีลิงค์ให้คลิกเพื่อแสดงใบขอจบการศึกษาฯ

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างใบขอจบการศึกษาฯหน้าหลัก ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.regis.ku.ac.th/request/ © 2006