หากพบปัญหาในเรื่องต่อไปนี้

  1. Login แล้วไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 

สาเหตุ               ไม่มีชื่อบัญชี (account) ของเครือข่ายนนทรี หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข             1. ติดต่อขอรับ account/password ของเครือข่ายนนทรีที่ สบค. ชั้น 2  โทร. สายใน 622541-43 หรือแก้ไขรหัสผ่านที่ https://accounts.ku.ac.th

2. แจ้งรหัสอาจารย์ และ account มาที่อีเมลล์ grade@ku.ac.th เพื่อให้ จนท.ฝ่ายสารสนเทศเพิ่มข้อมูลเข้าระบบเกรดออนไลน์

 

  1. Login ผ่านแล้วเข้ามาที่เว็บบอร์ด ไม่มีลิงค์ใด ๆ ให้คลิกนอกจาก Logout

สาเหตุ               ไม่มีรหัสอาจารย์ ที่สำนักทะเบียนฯ เป็นผู้ออกให้

วิธีแก้ไข             1. ติดต่อขอรหัสอาจารย์ที่สำนักทะเบียนฯ โทร. สายใน 618054

2. เมื่อได้รหัสอาจารย์แล้ว แจ้งรหัสมาที่อีเมลล์ grade@ku.ac.th เพื่อให้ จนท.ฝ่ายสารสนเทศเพิ่มข้อมูลเข้าระบบเกรดออนไลน์

                       

  1. Login ผ่านแล้วเข้ามาที่หน้าจอเลือกปี/ภาคการศึกษา แต่ไม่พบรายวิชาที่สอน

สาเหตุ               ไม่ใช่ผู้สอนอันดับที่ 1  หรือไม่มีข้อมูลผู้สอนอยู่ในระบบฯ

วิธีแก้ไข             แจ้งให้จนท.คณะหรือภาควิชา เข้าไปปรับปรุงข้อมูลผู้สอนให้ถูกต้อง ที่ลิงค์จากหน้าแรกของระบบเกรดออนไลน์

 

  1. Login ผ่านเข้ามาที่หน้าจอกรอกเกรดแล้ว แต่จำนวนนิสิตไม่ครบ

สาเหตุ               นิสิตลงทะเบียนล่าช้า หรือจนท.สทป. ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล

วิธีแก้ไข             แจ้งรหัสวิชา หมู่เรียน และ รหัสนิสิตมาที่ สทป. เพื่อให้ จนท.ตรวจสอบและแก้ไข โทร. สายใน 618035-42

 

  1. Login ผ่านเข้ามาที่หน้าจอกรอกเกรดแล้ว จำนวนนิสิตครบ แต่ไม่แสดงชื่อนิสิต

สาเหตุ               ข้อมูลรายชื่อนิสิตเข้าสู่ระบบเกรดออนไลน์ไม่ครบ

วิธีแก้ไข             แจ้งรหัสนิสิตที่มีปัญหา มาที่อีเมลล์ grade@ku.ac.th เพื่อให้ จนท.ฝ่ายสารสนเทศตรวจสอบและแก้ไข

 

  1. พิมพ์เอกสาร ku5/ku7 ไม่ได้

สาเหตุ               ระดับการรักษาความปลอดภัยของ IE สูงเกินไป

วิธีแก้ไข             แก้ไขที่ระบบรักษาความปลอดภัยของ โปรแกรม IE โดย คลิกที่เมนู Tools เลือก Internet Options เลือกแท็บ Security

                        และกำหนด Security Level ให้เป็น Medium  แล้วหลังจากนั้นจึงทำการพิมพ์เอกสารใหม่อีกครั้ง

 

  1. เปิดหน้าจอค้างไว้นาน ๆ (ไม่มีการเคลื่อนเมาส์ หรือคีย์บอร์ดบนวินโดว์เกรดออนไลน์ เป็นเวลา 30 นาที) ทำให้ข้อมูลสูญหาย

สาเหตุ               ระบบไม่รองรับการเซฟข้อมูลอัตโนมัติ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยจะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาเตือนให้คลิกปุ่มขยายเวลา ก่อนล็อกเอาต์ให้อัตโนมัติ หากไม่มีการเคลื่อนเมาส์ หรือคีย์บอร์ดบนวินโดว์เกรดออนไลน์ เป็นเวลานาน 30 นาที

วิธีแก้ไข             ผู้สอนควรจะคลิกบันทึกข้อมูลทุกครั้ง ก่อนปล่อยเครื่องทิ้งไว้ หรือคลิกบันทึกข้อมูลบ่อย ๆ เมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก

 

 

ในกรณีปัญหาอื่นๆ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามความสำคัญของปัญหา

ระบบบริการเกรดออนไลน์ มีบริการให้ความช่วยเหลือตามลำดับดังนี้

1st - Tier Support (ลำดับที่ 1)          จนท.คณะ หรือภาควิชา หรือ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. สายใน 618054

2nd - Tier Support (ลำดับที่ 2)         สำนักบริการคอมพิวเตอร์

1st-Tier support จะเป็นผู้ขอความช่วยเหลือไปที่ 2nd-tier support หากแก้ปัญหาเองไม่ได้

 

เพื่อความสะดวก ผู้ใช้งานจะติดตามความคืบหน้าจาก 1st-Tier support เพียงจุดเดียว

 

ขอขอบพระคุณ / คณะทำงาน