กลับหน้าหลัก

FAQ ระบบบริการเกรดออนไลน์

 

·       ระบบนี้ใช้เพื่อทำอะไร

·       ระบบนี้มีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไร

·       ระบบใหม่นี้ใช้งานแทนระบบเดิมเลยหรือไม่ หรือต้องทำงานทั้งสองอย่าง

·       เอกสาร KU7 ออนไลน์ด้วยหรือไม่

·       ข้อมูลมีความปลอดภัยเพียงใด

·       ผู้สอนร่วมสามารถเข้ามากรอกเกรดได้หรือไม่

·       ในการกรอกเกรดให้ผู้อื่นกรอกแทนได้หรือไม่

·       ในการกรอกข้อมูลทำจากที่ใดได้บ้าง จำเป็นว่าต้องทำเฉพาะ เครื่องที่มหาวิทยาลัยหรือไม่

·       ขณะกรอกเกรด หากเครื่องแม่ข่าย (Server) ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ จะทำอย่างไร

·       กรณีที่กรอกเกรดไม่เสร็จทั้งหมด แต่ต้องการหยุดแล้วมากรอกต่อภายหลังได้หรือไม่

·       เมื่อกรอกเกรดผิด มีขั้นตอนในการแก้ไขอย่างไร

·       ถ้ายังไม่คลิกส่งเกรด จะสามารถเข้าไปแก้ไข หรือเคลียร์เกรดเดิมที่เคยกรอกไว้ได้หรือไม่

·       ถ้ายังกรอกเกรดไม่ครบ จะคลิกส่งเกรดได้หรือไม่

·       จะรู้ได้อย่างไรว่ากรอกเกรดครบทุกคนหรือยัง หากมีนิสิตลงทะเบียนเรียนในหมู่นั้นเป็นจำนวนมาก

·       จะค้นหารายชื่อนิสิตในหน้าแสดงเกรด หรือหน้ากรอก/แก้ไขเกรด ได้อย่างไร

·       สามารถกรอกข้อความผ่านระบบ ลงในช่องหมายเหตุของเอกสาร KU5 และ KU7 ได้หรือไม่

·       สามารถพิมพ์ข้อมูล KU5 และ KU7 ออกมาตรวจสอบก่อนคลิกส่งเกรดได้หรือไม่

·       จะต้องพิมพ์เอกสาร KU5 และ KU7 จำนวนกี่ชุด เพื่อส่งออกไปให้สำนักทะเบียนฯ

·       สามารถส่งเกรดด้วย KU7 ก่อน KU5  ได้หรือไม่

·       สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายชื่อนิสิตในระบบฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

·       สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

·       สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายชื่อวิชาเรียนในระบบฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

·       ระบบมีการเซฟอัตโนมัติ ให้หรือไม่

·       สามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลคะแนน และเกรด เป็นไฟล์ xls หรือ txt ได้หรือไม่

·       สามารถอิมพอร์ตข้อมูลคะแนน และเกรด เข้าสู่ระบบ ได้หรือไม่

 

 

 

 

1.    ระบบนี้ใช้เพื่อทำอะไร

ตอบ  ระบบบริการเกรดออนไลน์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.    เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนและเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต

2.    เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอนในการคำนวณคะแนนและเกรด

3.    เพื่อให้นิสิตดูคะแนนและเกรดของตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.    เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ควบคุมและประมวลผลเกรดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กลับด้านบน

 

2.    ระบบนี้ใช้งานอย่างไร

ตอบ  การใช้งานระบบบริการเกรดออนไลน์ แบ่งตามประเภทของผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.    การใช้งานสำหรับอาจารย์

2.    การใช้งานสำหรับนิสิต

3.    การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

4.    การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

  ขั้นตอนการใช้งานระบบบริการเกรดออนไลน์   กรณีกรอกเกรด (KU5)

1.    อาจารย์เข้าสู่ระบบด้วย account ของนนทรี

2.    ระบบจะแสดงข้อมูลรายวิชาที่อาจารย์สอนโดยอัตโนมัติ ให้เลือกปี/ภาคการศึกษา
และรายวิชาที่ต้องการ

3.    อาจารย์กรอกเกรด และคลิกส่งเกรด แล้วพิมพ์เอกสาร (KU5) จำนวน 2 ชุด
(เกรดจะถูกส่งให้สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ)

4.    อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าภาควิชาลงนามทั้ง 2 ชุด

5.    อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้ 1 ชุด ภาควิชาเก็บไว้ 1 ชุด

6.    สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลและส่งเกรดเข้าระบบฐานข้อมูลกลางทุกๆ 1 ชั่วโมง

7.    นิสิตสามารถดูเกรดจากเว็บไซต์ได้ทันที

  ขั้นตอนการใช้งานระบบบริการเกรดออนไลน์   กรณีแก้ไขเกรด (KU7)

1.    อาจารย์ใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบด้วย account ของนนทรี

2.    ระบบจะแสดงข้อมูลรายวิชาที่อาจารย์สอนโดยอัตโนมัติ ให้เลือกปี/ภาคการศึกษา
และรายวิชาที่ต้องการ

3.    คลิกเลือกนิสิตที่ต้องการแก้ไข

4.    อาจารย์แก้ไขเกรด และคลิกส่งเกรด แล้วพิมพ์เอกสาร (KU7) จำนวน 3 ชุด

5.    อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าภาควิชาลงนามทั้ง 3 ชุด

6.    อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้ 1 ชุด ภาควิชาเก็บไว้ 1 ชุด และส่งให้สำนักทะเบียนฯ 1 ชุด

7.    สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

8.    ถ้าถูกต้อง จะส่งเกรดเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง

กลับด้านบน

 

3.    ระบบใหม่นี้ใช้งานแทนระบบเดิมเลยหรือไม่ หรือต้องทำงานทั้งสองอย่าง

ตอบ  ระบบใหม่ใช้งานแทนระบบ KU5 และ KU7 เดิม

กลับด้านบน

 

4.    เอกสาร KU7 ออนไลน์ด้วยหรือไม่

ตอบ  ระบบบริการเกรดออนไลน์ มีการออนไลน์ครอบคลุมทั้งเอกสาร KU5 และ KU7

กลับด้านบน

 

5.    ข้อมูลมีความปลอดภัยเพียงใด

ตอบ  มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยการเข้ารหัสแบบพิเศษ และมีการตรวจสอบข้อมูลจากการเข้ารหัส ก่อนการโอนย้ายข้อมูล

กลับด้านบน

 

6.    ผู้สอนร่วมสามารถเข้ามากรอกเกรดได้หรือไม่

ตอบ  ผู้สอนร่วมสามารถเข้าไปดูเกรดในรายวิชาที่ตนเองร่วมสอนได้ แต่จะกรอกเกรดไม่ได้

กลับด้านบน

 

7.    ในการกรอกเกรดให้ผู้อื่นกรอกแทนได้หรือไม่

ตอบ  สามารถให้ผู้อื่นกรอกเกรดแทนได้ แต่ต้องเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของอาจารย์ผู้สอนเอง หรือผู้สอนจะแต่งตั้งให้อาจารย์ท่านอื่นเป็นตัวแทนในการกรอกเกรดได้ โดยคลิกที่ปุ่มแต่งตั้งตัวแทน

กลับด้านบน

 

8.    ในการกรอกข้อมูลทำจากที่ใดได้บ้าง จำเป็นต้องทำที่เครื่องภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่

ตอบ  สามารถกรอกได้เฉพาะเครื่องที่มี IP ของม.เกษตร หากต้องการให้เครื่องภายนอกใช้ IP ของม.เกษตรได้ต้องติดตั้งโปรแกรม VPN   อ่านขั้นตอนการติดตั้งที่ (https://vpn.ku.ac.th/)    และควรจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

กลับด้านบน

 

9.    ขณะกรอกเกรด หากเครื่องแม่ข่าย (Server) ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ จะทำอย่างไร

ตอบ  หากเครื่องแม่ข่าย (Server) ขัดข้อง ผู้สอนสามารถกรอกเกรดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ก่อน แล้วมาอิมพอร์ตเข้าสู่ Server ภายหลังได้ โดยกรอกเฉพาะรหัสนิสิต และเกรดตามรูปแบบในคู่มือ

กลับด้านบน

 

10.  กรณีที่กรอกเกรดไม่เสร็จ แต่ต้องการหยุดแล้วมากรอกต่อภายหลังได้หรือไม่

ตอบ  สามารถทำได้ แต่จะต้องบันทึกข้อมูลที่้กรอกไว้แล้วเสียก่อน

กลับด้านบน

 

11.  เมื่อกรอกเกรดผิด มีขั้นตอนในการแก้ไขอย่างไร

ตอบ  หากกรอกเกรดผิด แต่ยังไม่คลิกส่งเกรด สามารถกลับมาแก้ไขได้ แต่ถ้าคลิกส่งเกรดไปแล้ว การแก้ไขเกรด ต้องทำเป็น KU7 เท่านั้น

กลับด้านบน

 

12.  ถ้ายังไม่คลิกส่งเกรด จะสามารถเข้าไปแก้ไข หรือเคลียร์เกรดเดิมที่เคยกรอกไว้ได้หรือไม่

ตอบ  ได้

กลับด้านบน

 

13.  ถ้ายังกรอกเกรดไม่ครบ จะคลิกส่งเกรดได้หรือไม่

ตอบ  ได้  แต่ระบบจะถามยืนยันอีกครั้งก่อนส่งเกรด พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ทราบว่า ช่องที่ยังไม่กรอกเกรด ระบบจะแทนที่ด้วยเกรด I ให้โดยอัตโนมัติ

กลับด้านบน

 

14.  จะรู้ได้อย่างไรว่ากรอกเกรดครบทุกคนหรือยัง หากมีนิสิตลงทะเบียนเรียนในหมู่นั้นเป็นจำนวนมาก

ตอบ  สามารถดูรายชื่อนิสิต และเกรดได้จากหน้าจอพรีวิว ในเมนูพิมพ์เอกสาร

กลับด้านบน

 

15.  จะค้นหารายชื่อนิสิตในหน้าแสดงเกรด หรือหน้ากรอก/แก้ไขเกรด ได้อย่างไร

ตอบ  เมื่อโปรแกรมแสดงรายชื่อนิสิตขึ้นมาบนหน้าเว็บเพจแล้ว สามารถค้นหาได้โดย กดปุ่ม Ctrl + F หรือใช้คำสั่ง Find ของเบราเซอร์  แล้วกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา

กลับด้านบน

 

16.  สามารถกรอกข้อความผ่านระบบ ลงในช่องหมายเหตุของเอกสาร KU5 และ KU7 ได้หรือไม่

ตอบ  สามารถกรอกในระบบได้ที่ช่องหมายเหตุ ในหน้าจอเดียวกับการกรอกเกรด   

กลับด้านบน

 

17.  สามารถพิมพ์ข้อมูล KU5 และ KU7 ออกมาตรวจสอบก่อนคลิกส่งเกรดได้หรือไม่

ตอบ  ได้  โดยสั่งพิมพ์จาก เมนูพิมพ์เอกสาร

กลับด้านบน

 

18.  จะต้องพิมพ์เอกสาร KU5 และ KU7 จำนวนกี่ชุด เพื่อส่งออกไปให้สำนักทะเบียนฯ

ตอบ  จะต้องพิมพ์เอกสาร KU5 จำนวน 2 ชุด และ KU7 จำนวน 3 ชุด  พร้อมทั้งลงชื่อกำกับทุกชุด  และให้ผู้สอนเก็บไว้เอง 1 ชุด  เก็บไว้ที่ภาควิชา 1 ชุด และส่ง KU7 ไปที่สำนักทะเบียนฯ 1 ชุด

กลับด้านบน

 

19.  สามารถส่งเกรดด้วย KU7 ก่อน KU5  ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้

กลับด้านบน

 

20.  สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายชื่อนิสิตในระบบฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

ตอบ  ทำด้วยตนเองไม่ได้  แต่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยแจ้งให้สำนักทะเบียนฯ เป็นผู้ดำเนินการ

กลับด้านบน

 

21.  สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

ตอบ  ทำด้วยตนเองไม่ได้  แต่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยแจ้งให้ จนท.คณะ/ภาควิชา หรือสำนักทะเบียนฯ เป็นผู้ดำเนินการ

กลับด้านบน

 

22.  สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายชื่อวิชาเรียนในระบบฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

ตอบ  ทำด้วยตนเองไม่ได้  แต่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยแจ้งให้สำนักทะเบียนฯ เป็นผู้ดำเนินการ

กลับด้านบน

 

23.  ระบบมีการเซฟอัตโนมัติ ให้หรือไม่

ตอบ  ระบบไม่รองรับในการเซฟอัตโนมัติ  แต่มีคำแนะนำให้ดังนี้ หากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่มีการเคลื่อนเมาส์ หรือคีย์บอร์ด เป็นเวลา 30 นาที ระบบจะทำการล็อกเอาต์อัตโนมัติ  โดยไม่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ  แต่จะมีข้อความเตือนก่อนล็อกเอาต์ ดังนั้นผู้สอนควรจะบันทึกข้อมูลทุกครั้ง ก่อนปล่อยเครื่องทิ้งไว้

กลับด้านบน

 

24.  สามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลคะแนน และเกรด เป็นไฟล์ xls หรือ txt ได้หรือไม่

ตอบ  ระบบไม่รองรับในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล  แต่สามารถทำได้โดยการ ลากแถบสีให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่ง Copy หลังจากนั้นจึงนำไป Paste ในโปรแกรมอิดิเตอร์ที่ต้องการ

กลับด้านบน

 

25.  สามารถอิมพอร์ตข้อมูลคะแนน และเกรด เข้าสู่ระบบ ได้หรือไม่

ตอบ  สามารถอิมพอร์ตข้อมูลเข้าสู่ระบบ ได้ทั้งข้อมูลคะแนนและเกรด แต่ไฟล์ต้องเป็นชนิด txt หรือ csv เท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

"45501101","A"

"44528475","B"

"44543957","B+"

หรือ

45501101,A

44528475,B

44543957,B+

กลับด้านบน